In de nasleep van een bruisende Graffiti workshop, creëerde Noova Media een levendige bedankverpakking, een echo van creativiteit en waardering. De influencers die hun artistieke sporen nalieten, ontvingen een doos waarop hun collectieve kunstwerk pronkte, een canvas van samenwerking. Versierd met Essence’s herkenbare logo, nestelden zich binnenin diverse schoonheidsproducten als blijk van dank. Gekozen voor zijn sterkte en duurzaamheid, was de 1,5 mm E-golf golfkarton een bewuste keuze, klaar voor verzending, zonder de aarde te belasten. Consistent met Essence’s branding, was de verpakking een harmonieus samenspel van verleden en heden, een ode aan kunst en duurzaamheid.